Budování nové klubovny

V září 2016 jsme se přestěhovali do nových prostor.
Na budování a výzdobě nové klubovny se podíleli i ti nejmladší...

Několik fotografií...